Johnny Cash in een overvolle kerk

 Op 100 plaatsen in Groningen werd het Grunnens Laid gezongen