In 1772 voltooide A.A. Hinsz het orgel, dat op een ruime galerij aan de torenwand staat. Het instrument, rijk versierd met fijnzinnig Lodewijk XV houtsnijwerk, was met 33 stemmen jarenlang het grootste dorpsorgel in de provincie Groningen.

In 1834 verving H.E. Freytag de Scherp door een Fluittravers 8 vt discant. Ook kwam er een pedaalkoppel.

In 1897 moest de Fluittravers zijn plaats afstaan aan een Viola di Gamba. De acht grootste pijpen van de Gedackt 16 vt en de Bourdon 16 vt werden vervangen door houten pijpen. De Mixtuur en Sesquialter moesten een koor missen en de toonhoogte werd een halve toon verhoogd. De windvoorziening met vijf spaanbalgen werden vervangen door een grote magazijnbalg. Al deze werkzaamheden werden uitgevoerd door de Fa. P. van Oeckelen en Zonen.

Van 1965-1968 werd de kerk geheel gerestaureerd. Alle orgelpijpen werden opgeslagen in de nabijgelegen pastorie. Bij terugplaatsing heeft de Fa. Flentrop het orgel in 1972 op terughoudende wijze gerestaureerd omdat nagenoeg alle pijpen nog origineel van Hinsz waren. De kas werd van verflagen ontdaan en summier opgeknapt. De windladen werden, waar absoluut nodig, gerepareerd. De mechanieken en de windvoorziening bleven grotendeels onveranderd. Kapotte pijpen werden hersteld. De stemming werd, als eerste in ons land, gereconstrueerd naar soort 1/6 komma stemming met verlaagde es uit. In 1976 is deze weer gewijzigd naar een gelijkzwevende temperatuur.

Sinds 1994 wordt het onderhoud door Orgelmakerij van der Putten BV verzorgd. Er waren zorgen over de technische staat en er werd gezocht naar mogelijkheden om de muzikaliteit van het unieke instrument ten volle te doen uitkomen. Bij de restauratie van 1972 zijn enkele zaken blijven liggen en sommige inzichten zijn sindsdien veranderd. In overleg met adviseur Stef Tuinstra en organist Ludolf Heikens werden de volgende dingen uitgevoerd:

De winddruk werd verlaagd naar 74 mm (1994) en 71 mm (2000) en opnieuw werd een 1/6 komma-stemming aangebracht (variant Thomas Young). De intonatie van de Quintadena 8’ en de Scherp en die van de tongwerken werd  herzien en diverse reparaties werden verricht. Waar de Vox Humana zijn zilverachtige klank terug kreeg,  bleven de trompetten van HW en Pedaal kaal van klank en hielden ze te weinig hun stemming. Uit onderzoek bleek dat de bekers van de Trompetten en Bazuin te kort waren. Er werd besloten met dun karton een  voorlopige verlenging te maken, zodat de grondtonigheid en stemmingsstabiliteit vergroot werd.

trompet pijpen

Groot Onderhoud van 2019

In 2018 werd besloten het orgel een nood­zakelijke onderhoudsbeurt te geven: een schoon­maak­­beurt samen met diverse technische aanpassingen om de goed functio­nerende staat van het orgel stabiel te houden. Ingrid Noack en Winold van de Putten zijn al sinds de jaren 90 betrokken bij het onderhoud, zij kennen het orgel zeer goed, reden waarom zij dit werk hebben uitgevoerd. Het onderhouds­plan werd opgesteld samen met orgel­adviseur Stef Tuinstra.

De meeste werkzaamheden werden uitgevoerd op de orgelgalerij omdat deze hiervoor de ruimte bood. Na reparaties aan de orgelkas werd eerst het pedaal onder­handen genomen, daarna het hoofdwerk en tot slot het rugwerk. Alle pijpen zijn er uit­gehaald, schoongemaakt, gecontroleerd en waar nodig gerepareerd.

Mechanisch werd het orgel helemaal nagekeken. De windladen en pijpstokken werden van Liegelind-ringen voorzien en opnieuw afgeregeld. Tegelijkertijd werden alle ventielveren in stijl vervangen evenals het grootste deel van de pulpeten. Hierdoor werd het mogelijk om de mechaniek lichter af te regelen; het pedaal en de klavieren speelden voorheen zwaar.

Alle pijpwerk werd gecontroleerd op juiste aanspraak en luidsterkte en daarna gestemd. Vooral bij de tongwerken bleek dit van grote betekenis: de tongwerken werden nagezien, kelen werden gedeeltelijk van nieuw beleg voorzien en opnieuw beleerd. De bekers van Bazuin 16′, Trompet 8′ en Dulciaan 8′ werden incidenteel verlengd: nu met orgelmetaal. Tot slot werd de ooit aanwezige inliggende kanaal-tremulant voor het rugwerk gereconstrueerd.

 

Gaandeweg de restauratie werd steeds meer duidelijk hoe bijzonder het orgel is. Nagenoeg alle pijpen en houtwerk zijn nog origineel en zien er nog zo gaaf uit alsof Hinsz het orgel gisteren heeft opgeleverd. Het werd duidelijk dat er vroeger niet op materialen bespaard werd. De samenwerking van de beide orgelbouwers, de adviseur en de organist heeft er voor gezorgd dat het orgel nog harmonischer is gaan klinken.